TACTICAL AIR SUPPORT

TACTICAL AIR SUPPORT
اسناد جوي تعبوي

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • tactical air support — taktinė aviacijos parama statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suderintos su sausumos ir jūrų pajėgomis oro pajėgų operacijos, kuriomis tiesiogiai padedama sausumos ar laivyno operacijoms. atitikmenys: angl. tactical air support pranc. appui aérien …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • tactical air support — Air operations carried out in coordination with surface forces and which directly assist land or maritime operations. See also air support …   Military dictionary

 • tactical air support element — An element of a US Army division, corps, or field army tactical operations center consisting of Army component intelligence staff officer and Army component operations staff officer air personnel who coordinate and integrate tactical air support… …   Military dictionary

 • tactical air support — Air operations carried out in coordination with surface forces, which directly assist land or maritime operations …   Aviation dictionary

 • air support — All forms of support given by air forces on land or sea. See also close air support; immediate air support; preplanned air support; tactical air support …   Military dictionary

 • tactical air groups (shore-based) — Task organizations of tactical air units assigned to the amphibious task force that are to be land based within, or sufficiently close to, the objective area to provide tactical air support to the amphibious task force …   Military dictionary

 • air support — All forms of support given by air forces to ground and/or maritime forces in pursuit of their objective. Various types of air support include call missions and close, immediate, indirect, preplanned, and tactical air support …   Aviation dictionary

 • Tactical Air Command — emblem Active 1946–1992 Country …   Wikipedia

 • Tactical Air Control Party — Infobox Military Unit unit name= USAF Tactical Air Control Party caption=United States Air Force TACP beret nickname= motto= Death on Call colors= Red, Green, and Blue march= ceremonial chief= type= Special Tactics branch=United States Air Force… …   Wikipedia

 • air support operations center — The principal air control agency of the theater air control system responsible for the direction and control of air operations directly supporting the ground combat element. It processes and coordinates requests for immediate air support and… …   Military dictionary

 • tactical air direction center — An air operations installation under the overall control of the Navy tactical air control center (afloat)/Marine Corps tactical air command center, from which aircraft and air warning service functions of tactical air operations in support of… …   Military dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”